Zespół stopy cukrzycowej

Stopa cukrzycowa jest to zespół zmian w obrębie stopy, charakteryzujący się infekcją, owrzodzeniem lub destrukcją tkanek głębokich oraz zaburzeniami neurologicznymi i chorobami naczyń obwodowych w różnym stopniu zaawansowania w obrębie kończyn dolnych, poniżej kostki. Zespół stopy cukrzycowej należy do najcięższych powikłań cukrzycy, zwłaszcza jeśli powstanie rana. Leczenie tego schorzenia jest trudne i wymaga holistycznego podejścia. W zespole stopy cukrzycowej zmiany obejmują: skórę, naczynia, nerwy, mięśnie i kości.

Leczenie i pielęgnowanie zespołu stopy cukrzycowej wymaga szerokiej diagnostyki:

1. Badania podmiotowe:

 • dolegliwości wskazujące na neuropatię, zaburzenia ukrwienia kończyn dolnych (wykonanie badań Dopplerowskich),
 • opracowanie skóry stóp i paznokci przez specjalistę; w przypadku ran – zastosowanie opatrunków długoterminowych.

2. Badania kliniczne stopy:

 • ocena skóry i jej przydatków: koloru, ucieplenia, obecności owłosienia, potliwości, obecności obrzęków, zmian troficznych
 • ocena stwierdzonego owrzodzenia – lokalizacja, głębokość, zakażenie (pobranie materiału do badania bakteriologicznego)
 • obecność martwicy – obszar  ocena tętna w punktach charakterystycznych (tętnica grzbietowa stopy i piszczelowa tylna)
 • ocena biomechaniki stopy (deformacje, ruchomość w stawach, kształt stopy, zwłaszcza po amputacjach)

3. Badanie neurologiczne:

 • ocena poszczególnych rodzajów czucia (dotyku, temperatury i wibracji oraz czucie ułożenia)
 • badanie układu autonomicznego (odruchy w obrębie układu krążenia: zmienność ciśnienia, zmienność rytmu serca podczas głębokiego oddychania)
 • przewodnictwa nerwowego (nerwy strzałkowe, łydkowe i pośrodkowe)

4. Badania naczyń:

 • badania tętna na tętnicach: grzbietowej stopy, piszczelowej tylnej, podkolanowej, udowej
 • pomiar wskaźnika kostkowo – ramiennego
 • badanie metodą Dopplera, arteriografia, badanie przezskórnej oksygenacji

5. Badania radiologiczne: RTG, CT, NMR, scyntygrafia kości

6. Badania bakteriologiczne: posiewy pobrane z łożyska owrzodzenia oraz posiew stanów zapalnych kości

7. Badanie pedobarograficzne: badanie rozkładu ucisku na stopie

8. Badanie histopatologiczne: biopsja kości

Czas zabiegu: 60-90 minut

Cennik
Zespół stopy cukrzycowej100 - 150 zł

Indywidualny

program pielęgnacyjny
przygotowany przez ekspertów

Skorzystaj
z promocji